Hanke
Kehittämishanke - 20516

Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden edistäminen

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2016 - 15.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää kaukolämpöverkon ulottumattomissa asuvien maaseudun asukkaiden energiatietoisuutta välittämällä tietoa uusiutuvasta energiasta ja sen hyödyntämisestä, energiatehokkuuden parantamisesta sekä eri lämmitystapavaihtoehtojen yhdistämisestä. Tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden tietotasoa energian käytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyen, lisätä alueen energiaomavaraisuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöön ottoa sekä tukea kuntalaisten päätöksentekoa uusiutuvaan energiaan ja erityisesti bioenergiaratkaisuihin siirtymiseksi vaikuttaen välillisesti myös kotimaisen energian käyttöön ja alueen energiayritystoimintaan. Neuvonta ja opastus kohdennetaan asumisen energiakulutukseen ja rakennusten lämmitystapavalintoihin, kotitalouksien laitehankintoihin, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuteen, eri energiamuotojen yhdistämiseen ja käytön tehostamiseen ottamalla huomioon maaseudun asukkailla jo käytössä olevat lämmitysmuodot, sekä uusiutuvan energiankäytön myötä saavutettaviin ympäristöhyötyihin. Hankkeessa painotetaan uusiutuvan energian käytön edistämistä viitaten kansalliseen toimintasuunnitelmaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti . Opastuksessa ja neuvonnassa huomioidaan seuraavat eri energiamuodot: pienpuu, pelletti, metsähake, muu bioenergia, lämpöpumput (maalämpö, ilma-ilma, poistoilma, ilma-vesi), tuulivoima, vesivoima ja aurinkoenergia. Hanke kohdentuu Pirityiset ry:n ja Rieka-Leader ry:n toimialueille kaukolämpöverkon ulkopuolella asuville kuntalaisille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20516

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

15.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt