Hanke
Kehittämishanke - 262321

Maaseudun ideafestivaali Nurmeksessa

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

PIKES Oy järjestää yhdessä Nurmeksen kaupungin, Suomen Kylät ry:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK), Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) sekä Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikön kanssa valtakunnallisen Maaseutuparlamentti 2024–tapahtuman 26.-28.9.2024 Nurmeksessa ja sen lähialueilla sekä verkossa. Maaseutuparlamentti on valtakunnallinen foorumi, jonka keskiössä ovat maaseudun ihmiset sekä maaseudun tarpeet, voimavarat ja mahdollisuudet. Tapahtuman kohderyhmä on laaja, lähtökohtaisesti kaikki maaseutuasioista kiinnostuneet. Vuoden 2024 Maaseutuparlamentin erityisenä kohderyhmänä ovat poliittiset päättäjät. Tapahtuman kävijämäärätavoite on 2 500 kävijää. Hanke mahdollistaa paikallisen yritys- ja kehittämistoiminnan esille tuomisen ja paikallisten tuotteiden esittäytymisen Karjalainen kaupparaitti- toritapahtumassa Maaseutuparlamentin osallistujille. Hankkeen tehtävänä on kouluttaa retkikohteiden esittelijöitä, järjestelyissä olevia talkoolaisia ja Karjalainen kaupparaitti-tapahtumatorille osallistuvia yrittäjiä ja toimijoita tapahtumajärjestelyistä ja myynnistä/markkinoinnista. Hankkeessa tiedotetaan Maaseutuparlamentti-tapahtumasta ja alueesta erityisesti paikallisesti ja lähialueille info-tilaisuuksien ja tiedotusmateriaalin avulla. Tiedotusmateriaalia tuotetaan myös retkikohteista tapahtuman ennakkomarkkinointiin. Materiaali on jatkossa mukana olevien yritysten ja yhteisöjen käytettävissä oman toiminnan markkinointiin ja esille tuomiseen. Maaseutuparlamentin työpajojen teemoihin valmistaudutaan järjestämällä paikallisille toimijoille jo ennen itse tapahtumaa työpajojen mukaisista teemoista ennakkotilaisuus, jotta paikallinen näkyvyys ja vaikuttamismahdollisuus työpajatyöskentelyssä paranee. Hankkeen päätöstilaisuudessa nostetaan esiin Maaseutuparlamentissa käsiteltyjä ja siellä mm. työpajatyöskentelyssä tärkeiksi maaseudun kehittämisen teemoiksi valittuja teemoja ja siirretään ne maakunta- ja paikallistason kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262321

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt