Hanke
Kehittämishanke - 129138

Maaseudun matkailun kansainvälistämisen ja verkostojen kehitys (MAKE)

goSaimaa Oy

30.09.2020 - 30.03.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on aktivoida maaseudun alueen yrityksiä osallistumaan matkailuverkostojen toimintaan Etelä-Karjalan ja Saimaan matkailualueella. Hankkeessa kehitetään maaseudulla toimivien yrityksien matkailullista liiketoimintaa ja osaamista tekemällä ja yhdessä oppien. Hankkeessa tuetaan maaseudun ja matkailuklusterin kasvua ja kehitystä, tuodaan hyvinvointia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä maaseudulla toimiville yrityksille että yrittäjiksi aikoville henkilöille kevytyrittäjyyttä, osa-aikaista yrittäjyystoimintaa tai alihankintatyötä kehittämällä. Maakunnan logistinen sijainti rajamaakuntana Venäjän läheisyydessä luo haasteita, alueen vahvuuksiin perustuen on tärkeää panostaa erityisesti matkailupalvelujen ja sitä lähellä olevien hyvinvointipalvelujen kehittämiseen maaseudulla. Hanke on maaseudun alueellinen yrityskehityshanke, jossa paikallisella kehittämisellä monipuolistetaan ja kehitetään yrityksien liiketoimintaa tuotekehityksen, innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen ja yhteismarkkinoinnin ja myynnin kehittämisen keinoin. Näillä tekijöillä lisätään maaseudun vetovoimaa ja jalkautetaan uusia matkailullisia palvelumalleja maaseudulla toimiville yrityksille Etelä-Karjalan matkailuklusterissa. Maaseudun toimijoille syntyy tarvittavaa osaamista ja kokemusta yhteistyössä toteutettujen kehittämistoimien, kuten koemarkkinointi, matkanjärjestäjämatkojen ja digitaalisten kehityspilottien avulla. Hankkeessa vahvistetaan maaseutuyrityksien roolia osana Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen matkailuklusteria ja palvelutarjontaa. Hankkeessa kehitetään pienten toimijoiden yhteistyötä sekä yhteisiä matkailun tuotanto- ja työprosesseja kuin myös uusia maaseutumatkailun palveluja ja tuotteita. Yhdessä kehitettyjen ja tuotettujen matkailutuotteiden myyntitoiminta ja markkinointia tullaan edelleen kehittämään hankkeen puitteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129138

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt