Hanke
Kehittämishanke - 142923

Maaseudun muuttuva energiantuotanto

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2020 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun muuttuva energiantuotanto -hanke on Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke (1.10.2020 - 31.12.2022), jonka toimialueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja alan yritystoimintaa hankealueella. Keskeisimpänä tavoitteena on metsäenergian käytön lisääminen kestävästi maakunnassa. Tarve metsäenergian käytön lisäämiselle tulee mm. energiaturpeen käytön vähentämistavoitteista. Tavoitteena on myös nostaa maatalouden sivujakeiden hyödyntämisastetta energiantuotannossa. Hankkeen toimenpiteet hillitsevät ilmastonmuutosta, vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja auttavat siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hanke edistää myös aluetaloutta ja yrittäjien välistä verkostoitumista. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat maa- ja metsätalouden alkutuottajat sekä lämpö-, kone- ja energia-alan yrittäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

142923

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt