Hanke
Kehittämishanke - 111632

Maaseudun palvelupisteet

Etelä-Karjalan liitto

31.12.2019 - 16.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Karjalan maaseutukuntien ja harvaan asuttujen alueiden peruspalveluiden säilymisellä ja palveluiden saavutettavuudella on merkitystä sekä alueiden vakituisille asukkaille että kesäasukkaille ja myös matkailijoille. Peruspalveluilla, kuten vähittäiskaupan palveluilla sekä muilla arjen sujuvuutta ja asuin viihtyvyyttä lisäävillä palveluilla on suuri merkitys alueiden vetovoiman, sosiaalisen hyvinvoinnin ja asuttavuuden näkökulmasta. Haastavaksi palveluiden tarjoamisen näillä alueilla tekee kuntien väestökehitys, palveluiden kysynnän voimakas kausittaisuus sekä esimerkiksi kaupan alan rakennemuutos ja yksiköiden keskittyminen. Palveluiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on löydettävä paikallisesti tehokkaampia tapoja toimia ja tarkasteltava palveluiden tuottamista uudesta näkökulmasta. Maaseudun palvelupisteet -hankkeen ideana on palveluiden tuottaminen uudenlaisen yhteistyön avulla, joka rakentuu kuntien, vähittäiskauppojen ja kolmannen sektorin yhteistyölle. Palvelupiste on sekä fyysinen paikka, että uudenlainen tapa toimia. Palvelupisteiden palvelutuottajien verkoston muodostavat kunta, yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Näin palvelupisteet yhdistävät kaupalliset sekä sosiaalista hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisäävät palvelut. Palvelupisteiden monituottajamalli luo resursseja, joita kellään toimijalla ei ole yksin. Hankkeen tavoitteena on palveluiden tuottaminen taloudellisesti järkevästi ja laadukkaasti kunnan ja asukkaiden näkökulmasta sekä toimintaympäristön suotuisa kehittäminen yritysten ja muiden palveluiden tuottajien näkökulmasta. Palvelupisteiden avulla sekä turvataan jo olemassa olevia palveluita, mutta sen avulla voidaan myös kehittää maaseudun ja kylien palveluita. Palveluiden kerääminen yhteen paikkaan luo synergiaetuja palveluiden tuottajien näkökulmasta ja tehostaa resurssien käyttöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111632

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

16.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt