Hanke
Kehittämishanke - 167276

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2022 - 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikroyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikroyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Samalla myös toimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita. Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2 -hanke edistää tiedon ja osaamisen siirtämistä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investoinneista sosiaali- ja terveysalan (sote)- ja palvelusektorin pien- ja mikroyrityksille Hämeessä. Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanketta toteutetaan 1.6.2022–30.6.2024. Hankkeessa rakennetaan yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa otetaan myös huomioon yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat. Hanke levittää toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuihin liittyvien mahdollisuuksien vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hankkeessa tuotettua tietoa jalostetaan myös sidosryhmien, kuten tiedeyhteisön ja kehittämistoimijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167276

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt