Hanke
Kehittämishanke - 93286

Maaseudun yritysten kasvuhanke

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

30.04.2019 - 27.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun yritysten kasvuhanke (Maku) innostaa ja tukee Lapin maaseudun pienyrityksiä kasvuun ja uudistumiseen sekä auttaa yrittäjiä tunnistamaan tarvittavia tukipolkuja. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vaikuttaa kasvua ja uudistumista mahdollistaviin tekijöihin sekä tunnistaa ja raivata kasvun ja uudistumisen esteitä. Hanketta toteutetaan yrityskohtaisina kartoituskäynteinä, kokoamalla yritysverkostoja, järjestämällä aktivointitilaisuuksia ja tekemällä selvitystyötä. Maaseudun pienyritysten kasvua ja uudistumista tuetaan tiedottamalla ja neuvomalla eri tavoista kasvaa ja toteuttaa kasvua. Hankkeessa kasvua ja uudistumista tuetaan ensisijaisesti yrityskohtaisten kartoituskäyntien avulla. Yrittäjää autetaan löytämään oikeat tarpeet ja toimintasuunnitelma kasvun tai uudistumisen toteuttamiseksi. Hankkeessa toteutetaan aktivointitilaisuuksia eri näkökulmista kasvun toteuttamiseksi. Kasvua ja uudistumista tuetaan myös edistämällä yritysverkostojen ja yritysryhmien kehittämishankkeiden syntymistä. Yritysryhmien kehittämishankkeiden avulla yrittäjä voi kehittää yrityksensä toimintaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimenpiteillä edistetään maaseudun yrittäjien kasvua, kehittymistä, uudistumista ja johtamista, jotka mahdollistavat yrittäjien toimeentulon ja uusien työpaikkojen syntymisen maaseudulle. Hankkeen kohderyhmänä ovat lappilaiset yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä maatilat jotka suunnittelevat muun toiminnan käynnistämistä. Toimenpiteet koostuvat tilannekartoituksista yrittäjien kanssa ja niitä tukevista toimista. Toimintaa tukevat aktivointitilaisuudet yrittäjille, yritystoimintaa suunnitteleville ja verkostoille. Hanketta toteuttaa ProAgria Lappi. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2019-31.12.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93286

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

27.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt