Hanke
Kehittämishanke - 14014

Maaseutu tutuksi

MTK-Etelä-Pohjanmaa ry

31.10.2016 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseutu tutuksi -hankkeen tarkoituksena on muodostaa maataloutta ja maaseutuammatteja tutuksi tekevien toimijoiden verkosto. Yhä harvemmalla maakuntamme asukkaalla, etenkään lapsella, on enää suoraa kontaktipintaa maatalouteen ja maaseutuelinkeinoihin. Ruokamaakuntamme elinvoimaisen tulevaisuuden takaamiseksi on kuitenkin tärkeää tuntea paikallisen ruoantuotannon arvo sekä koko ketju pellolta pöytään. Hankkeen aikana pyrimme muodostamaan kattavan tilojen ja toimijoiden verkoston tekemään maaseutua tunnetuksi. Lisäksi verkoston avulla aktiiviset toimijat saavat vertaistukea ja kannustusta työhön, josta ei aina saa pelkkää kiitosta. Hankkeessa koottavalle verkostolle järjestetään myös esiintymis- ja viestintäkoulutuksia sekä tarjotaan apumateriaalia erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen. Vierailupäivien lisäksi verkoston jäsenet voivat esimerkiksi vierailla lasten ja nuorten parissa sekä erilaisissa tapahtumissa kertomassa puhtaan lähiruoan tuottamisesta tai kertoa toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Hankkeessa panostetaankin erityisesti sähköisen viestinnän kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14014

Aloituspäivämäärä

31.10.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt