Hanke
Kehittämishanke - 33786

MAATALOUDEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN ÄLYKKÄÄLLÄ DATA-ANALYTIIKALLA (MIKÄ DATA)

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

01.01.2017 - 10.08.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla -hankkeessa (MIKÄ DATA) luodaan palvelu, jolla hyödynnetään pelloista saatavaa valtavaa data-määrää ja siten tehostetaan viljelyä, vähennetään ympäristökuormitusta sekä parannetaan kannattavuutta. Hankkeessa ratkaistaan viljelijöiden esiin nostamia tarpeita ja haasteita, kuten esimerkiksi tarpeet tietää maalajien vaihtelut, ravinne-tasot (esim. kalium ja fosfori) ja toteutuneet satotiedot sekä löytää kautta linjan tehostamiskeinoja pellon tuottavuuden nostamiseksi datan avulla. Datan määrä maatiloilla kasvaa ja monipuolistuu tulevaisuudessa, jolloin valtavien data-määrien analysointi ei onnistu enää perinteisellä tavalla. Tarvitaan nykyaikaisia teknologioita, jolloin puhutaan niin sanotusta Big Data -tekniikasta. Hankkeessa kehitettävä analytiikkapalvelu mahdollistaa data-aineistojen hallinnan ja analysoinnin. Hankkeessa hyödynnetään muun muassa satelliiteista saatavaa hyperspektrikameradataa sekä puimureista saatavaa satotietoa. Hanke luo myös pohjarakennetta lähitulevaisuuden palvelulle, jolloin dataa tulee yhä useammasta eri lähteestä. Palvelu nostaa viljelyn liiketoiminnallista kannattavuutta Suomessa ja auttaa viljelijöitä siirtymään ravinnekierroltaan tarkempaan täsmäviljelyyn. Palvelu tulee kiihdyttämään maatalouden siirtymistä uusien teknologioiden käyttöön ja samalla se tarjoaa uusia markkinoita näiden laitteiden toimittajille. Lisäksi hanke tukee maatalouden siirtymistä hyödyntämään avointa dataa eri tavoin, avointen rajapintojen käyttöä maatalouden ohjelmistoissa sekä tavoitteita saada datan omistajuus pysymään viljelijöillä. Yhä tarkempi tietämys pelloista lisää myös laatunäkökulmaa ja mahdollisuuksia ruuan alkuperän puhtauden todentamiseen, millä on kansainvälistä myynnillistä merkitystä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

33786

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

10.08.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt