Hanke
Kehittämishanke - 13062

Maatalouden rakennusinvestoinnit

ProAgria Kainuu ry

01.09.2015 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ProAgria Kainuun toteuttaman Maatalouden rakennusinvestoinnit -yhteistyöhankkeen päätavoite on Kainuussa maatilojen tuotantokapasiteetin kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen, johon pyritään edistämällä maatalouden tuotantorakennusinvestointien käynnistymistä opastamalla maatalousyrittäjiä rakennushankkeiden alkuvaiheen suunnittelussa, investointitarpeiden kartoituksessa ja taloudellisten resurssien arvioinnissa. Tavoitteena on myös edistää investointihankkeiden kokonaishallintaa, kokonaistaloudellisuutta, elinkaarivaikutuksia sekä vaikutuksia eläinten hyvinvointiin, työskentelyolosuhteisiin, turvallisuuteen ja tuotantohygieniaan.Muina tavoitteina on parantaa entisestään neuvonnan, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä ja verkostoitumista sekä hyödyntää toteutettujen investointien kokemuksia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää puurakentamista Kainuun maatiloilla ja näin lisätä omien resurssien käyttöä, taloudellisuutta sekä vähentää rakentamisen vaikutuksia ilmastomuutokseen. Puurakentamisen kehittämisellä, vanhojen rakennusten hyödyntämisellä ja perinteisten rakennustapojen säilyttämisellä edistetään myös Kainuun kulttuuriympäristön säilymistä.Kainuulaisen tervan tuotannon turvaamiseksi hankkeen tavoitteena on toimia kainuulaisten tervantuottajien linkkinä valtakunnallisiin toimijoihin siten, että EU:n säädösten edellyttämät menettelyt tuotannossa ja pakkauksissa täyttyvät. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015 - 31.12.2017.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13062

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt