Hanke
Kehittämishanke - 133328

Maatalousyrittäjien neuvonnan tarve

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

11.06.2020 - 05.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maatalousyrittäjien neuvonta ja neuvonnan tarve sekä käyttö on muuttunut viime vuosina. Maatalousyritysten tilakoot ovat kasvaneet, yhtiöittämiset lisääntyneet ja neuvonnan tarve kasvun myötä muuttunut yhä enemmän erityisasiantuntija-tyyppiseksi. Yhteistoiminta-alueen kunnissa Kiuruvedellä, Pielavedellä ja Keiteleellä on tavoitteena uudelleen organisoida nykyinen ylikunnallinen maatilojen neuvonta- ja kehittämistoiminta. Tarvitaan tutkittua tietoa, miten maatilayrittäjät itse toivovat tilojen neuvonta-, kehittämis- ja konsultaatiopalvelut järjestettäväksi niin, että tuottaja saa kulloinkin parhaan ja räätälöidyn tuen oman tilansa kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja kuntien välillä. Tavoitteena on organisoida neuvonta- ja kehittämispalvelut niin, että saadaan optimaalinen hyöty sekä kunnille että maatalousyrittäjille. Näihin tavoitteisiin päästään selvittämällä maatalousyrittäjien neuvontaan liittyvät tarpeet ja neuvontaa tarjoavien organisaatioiden palvelu kattavasti ja luotettavasti kysely- ja haastattelututkimuksilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

133328

Aloituspäivämäärä

11.06.2020

Loppumispäivämäärä

05.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt