Hanke
Kehittämishanke - 267043

Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma -hankkeen tavoitteena on luoda kolmen ulottuvuuden koulutusohjelma maatalousyrityksen investointien tai muiden kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa kehitettävä ja toteutettava koulutusohjelma keskittyy maatalousyrityksen taloudellisen tai liiketoiminnallisen kehittämisen lisäksi henkiseen hyvinvointiin ja perheen rooliin maatalousyrittäjien elämässä. Maatalousyrittäjät oppivat arvioimaan investointien ja kehittämistoimien vaikutuksia olemassa olevaan toimintaan, pitkän aikavälin tavoitteisiin, taloudelliseen kannattavuuteen ja ympäristöön nähden entistä paremmin. Samalla opitaan tunnistamaan mahdolliset riskit ja epävarmuustekijät. Maatalousyrittäjien on myös arvioitava, täyttyvätkö asetetut tavoitteet, ja tarvittaessa tehtävä muutoksia suunnitelmiin ja korjattava mahdollisia ongelmia. Koulutusohjelman toinen ulottuvuus tarjoaa maatalousyrittäjille työkaluja ja taitoja, jotka auttavat heitä selviytymään henkisen hyvinvoinnin haasteissa. Stressinhallinta, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaidot sekä konfliktinhallinnan kehittäminen ovat osa tätä ulottuvuutta. Maatalousyrittäjät oppivat tunnistamaan omat tarpeensa ja rajansa, mikä auttaa vähentämään ylikuormitusta ja stressiä. Koulutusohjelma kannustaa myös luomaan verkostoja muiden maatalousyrittäjien kanssa ja jakamaan kokemuksia, mikä lisää tukea ja yhteisöllisyyttä. Kolmas ulottuvuus laajentaa näkökulman perheen ja yhteisön osallistamiseen maatalousyrityksen toimintaan. Koulutusohjelma tukee tietoista ajanhallintaa, kommunikaatiotaitoja ja perheen osallistamista maatalousyrityksen toimintaan. Yhdistämällä nämä näkökulmat ohjelma antaa maatalousyrittäjille laajemmat valmiudet menestyksekkääseen yritystoimintaan, tasapainoiseen perhe-elämään ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset maatalousyrittäjät ja alan ammattilaiset, ja hanke toteutetaan kaksivuotisena koulutushankkeena Etelä-Pohjanmaalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267043

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt