Hanke
Kehittämishanke - 157324

Maatilakokoluokan biokaasuratkaisut energiamurroksessa

Thermopolis Oy

31.05.2021 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vähentää maatalouteen ja liikenteeseen liittyvää ympäristökuormitusta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sekä edistää kiertotaloutta. Tätä edistetään kehittämällä pienemmän mittakaavan biokaasukonsepti ja liiketoimintamalli alueen maatilayrityksille hyödyntämällä alueen energia-alan yritysten osaamista. Hankkeella avustetaan oikeudenmukaista energiasiirtymää ja aluetaloudellista kilpailukykyä kehittämällä hyödynnettävää liiketoimintamallia uusiutuvan energian puolelle, jotta maakunnassa voitaisiin tehokkaasti hyödyntää oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa siirryttäessä turpeesta muuhun uusiutuvan energiantuotantoon. Lisäksi edistetään hallitusohjelman tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035 mennessä. Hanketta toteutetaan etenkin teknologia- ja innovaatiokartoituksen sekä biokaasukonseptin ja liiketoimintamallin kehittämisellä. Näiden osana selvitetään biokaasun välivarastointiin ja loppukäyttöön liittyviä seikkoja. Lisäksi tarkasteluun sisällytetään pienemmän kokoluokan biokaasun tuotantoon liittyvät luvat, lainsäädäntö ja suorat aluetaloudelliset vaikutukset. Toteutus sisältää oppimista maatilakokoluokan pioneerilaitoksista, keksinnöistä ja edelläkävijöiden ratkaisuista. Alueen toimijat verkostoidaan mukaan biokaasukonseptin ja liiketoimintamallin kehitystyöhön. Tällä vastataan ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteisiin sekä edistetään omavaraisuutta maakunnassa sekä parannetaan yritysten kilpailukykyä kasvavilla uusiutuvan energian markkinoilla. Hajautetun loppukäytön mallia maatiloilla selvitetään niin, että toiminta olisi kannattavaa ja maatilojen olisi mahdollista tehdä biokaasuun liittyviä investointeja myös pienemmässä mittakaavassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat ja energia-alan yritykset. Hankkeen hyödynsaajia ovat MTK:n jäsenyritykset, elintarvikeketju ja paikalliset energia-alan yritykset. Hanke toteutetaan 1.6.2021 – 31.9.2022 välisenä aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

157324

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt