Hanke
Kehittämishanke - 128645

Maatilan Hallintojohtaja – Osakeyhtiön hallittu johtaminen

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.07.2020 - 27.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maatalouden rakennemuutos ja tilakoon kasvu on osaltaan vauhdittanut maatilojen osakeyhtiöittämisiä toimialalla. Osakeyhtiöt ovat hyvä ratkaisu mm. Verotuksellisten, toiminnallisten ja juridisten syiden osalta. On kuitenkin osaltaan tultu myös tilanteeseen, jossa maatilayrittäjät tarvitsevat lisäosaamista osakeyhtiömuotoisen toiminnan suhteen. Maatilan Hallintojohtaja –hankkeessa koulutetaan maatilaosakeyhtiöiden yrittäjiä sujuvaan ja tehokkaaseen osakeyhtiömuotoisen maatilan hallintaan ja johtamiseen sekä erilaisiin osakeyhtiön mukanaan tuomiin näkökulmiin hallinnon, talouden ja vastuiden osalta. Lisäksi hankkeessa tarjotaan vertaisnäkökulmia muiden toimialojen osakeyhtiöistä ja niiden toimintatavoista. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

128645

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

27.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt