Hanke
Kehittämishanke - 261792

Maatilasta Osakeyhtiö

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 30.03.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maatilasta osakeyhtiö -hankkeessa tarjotaan kattavaa koulutusta, tietoa ja käytännön työkaluja, niin osakeyhtiön alkuvaiheessa oleville yrittäjille kuin niille, jotka harkitsevat siirtymistä osakeyhtiömuotoon. Koulutuksen tavoitteena on varustaa osallistujat tarvittavalla osaamisella sujuvaan ja tehokkaaseen osakeyhtiömuotoisen maatilan hallintaan ja johtamiseen. Koulutusohjelma kattaa monipuolisesti talouden hallinnan, suunnittelun ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen osakeyhtiömuodon vaikutuksista. Hankkeessa painotetaan myös vertaisoppimisen merkitystä. Lisäksi hankkeessa tuodaan esiin vertailukohtia muiden toimialojen osakeyhtiöistä, jotta osallistujat voivat hyödyntää monialaista näkökulmaa liiketoiminnassaan. Tämä laajentaa osallistujien näkökulmaa ja auttaa soveltamaan oppimaansa maatilayritysten kontekstiin. Hanke vastaa ajankohtaiseen ja tärkeään tarpeeseen tarjota maatilayrittäjille ja heidän sidosryhmilleen tarvittavaa osaamista ja tukea osakeyhtiön talouden hallintaan ja suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on edistää osakeyhtiömuotoisten maatilayritysten menestystä ja kestävää liiketoimintaa nykypäivän vaativassa maatalousympäristössä. Maatilasta osakeyhtiö -hanke toteutetaan Pohjois-Savon Ely-keskuksen alueella, noin kahden vuoden toiminta-ajalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261792

Loppumispäivämäärä

30.03.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt