Hanke
Kehittämishanke - 110298

Mahdollisuuksia ja massia

Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry

29.02.2020 - 04.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke aktivoi nuoria yrittäjyyteen ja sen tavoitteena on saada nuoret ymmärtämään ja löytämään oman kotiseudun yritysmahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset, kuitenkin pääasiassa 7-28 vuotiaat lapset ja nuoret Toivakan ja Joutsan kuntien alueella. Hankkeella kokeillaan uusia toimintamuotoja, joissa hyödynnetään paikallisia nähtävyyksiä ja kohteita sekä toiminnon jatkuvuutta pyritään parantamaan nuorten 4H-yrittäjyyden kautta. Hanke luo osallistujille sosiaalista toimintaa sekä kannustaa ja aktivoi yrittäjyyteen. Hankkeella pyritään luomaan myös uusia verkostoja paikallisten toimijoiden kanssa. Hankeaika on 1.3.2020-31.12.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

110298

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

04.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt