Hanke
Kehittämishanke - 28350

Maisemahelmiä Kantrin alueella

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.07.2016 - 10.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maisemahelmiä on hanke, jossa haetaan uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia kylille omien maisemien hyödyntämiseen. Hanke on kohdennettu Kantri ry:n toiminta-alueen kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kolmelle kylälle. Kylät haettiin mukaan etsintäkuulutuksen avulla eli ilmoittatutuneet kylät ovat motivoituneita hankkeen toimintaan. Kantri ry:n alueelta mukaan ilmoittautui Rämsöö Vesilahdelta, Uuhiniemi Orivedeltä ja Raikku Kangasalta. Mukaan haettiin kyliä, joilla on maisema-arvoja alueellaan. Raikku ja Uuhiniemi sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Rämsöö on aktiivinen maalaiskylä Vesilahdella. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä mm. kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaan, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja tämän päivän tarpeita. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisemahelmiä -hankkeessa rakennetaan yhdessä mobiiliopasteisia kyläreittejä, joiden avulla tuodaan esille maiseman arvot ja kylän palvelut ja historiaa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28350

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

10.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt