Hanke
Kehittämishanke - 212406

Maisemat kuntoon

ProAgria Itä-Suomi ry

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kylien viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen edistämällä kylämaisemien hoitoa. Kyläyhdistyksiä tuetaan ja aktivoidaan maisemanhoitoon yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Tarvekartoitusta ja asukkaiden aloitteita hyödynnetään toimenpiteiden osallistavassa suunnittelussa. Tuloksina ovat maisemanhoidollisesti laadukkaammat ja viihtyisämmät alueet sekä alueiden keskeisten toimijoiden yhteistyön ja yrittäjyyden edistäminen. Hankkeen tuloksena kehitetään myös edellytyksiä paikallisille toimijoille maisemanhoidon jatkuvuuteen. Hankkeen avulla parannetaan myös elinkeinomahdollisuuksia Kainuussa Oulujärvi Leaderin alueella: autetaan kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan ja lisätään maisemanhoidon palvelutarjontaa sekä uutta yrittäjyyttä että nykyisten yrittäjien tarjontaa kehittämällä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

212406

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt