Hanke
Kehittämishanke - 24438

Maisematarinoita

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.03.2016 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maisematarinoita -hanke on kohdennettu Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kahdeksalle kylälle; Retulan kylälle Hämeenlinnassa, Tanttalan, Mallinkaisen ja Heinäjoen kyläryhmälle Janakkalassa, Sattulan kylälle Hattulassa, Kalvolaan Hämeenlinnassa, Loppijärvelle Lopella, Palojoen kylälle Nurmijärvellä, Kytäjän kylälle Hyvinkäällä ja Kaukaksen kylälle Hyvinkäällä. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaa, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja esittelemällä sitä mobiilisovellusten avulla. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisematarinoita -hankkeessa tehdään historiaselvityksiä digitaaliseen muotoon vietynä, mobiiliopasteisia kyläreittejä sekä maisemanhoitosuunnitelma. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla sekä edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Linnaseutu ry ja Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry LEADER-toimintaryhmien alueiden asukkaat, viljelijät, erilaiset yhdistykset ja maanomistajat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

24438

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt