Hanke
Kehittämishanke - 93529

Maistuva Kainuu – Kainuun elintarvikealan strategia ja koordinointi

ProAgria Itä-Suomi ry

01.04.2019 - 05.08.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa päivitetään vuoden 2019 aikana Kainuun Elintarvikestrategia ja toimenpideohjelma vuosiksi 2019 - 2025. Päivitykseen osallistuvat kaikki keskeiset kehittäjätahot. Yritysten kuuleminen tapahtuu syvähaastatteluiden kautta. Strategian laadintaprosessi perustuu taustatiedon hankintaan, työpajatoimintaan, teemakohtaisiin alustuksiin, haastatteluihin ja tiedon analysointiin. Tuloksena on yhteinen näkemys Kainuun elintarviketoimialan vahvuuksista, potentiaalista, kehittämispanosten kohdentamisesta ja uudistumistarpeista. Ehdotukset työpajojen teemoiksi: Ruokamatkailu - alustuksena Satoa Goes Wild ja Karelia á la Carte-verkosto. Luomu - alustuksena Portaat Luomuun sekä katsaus marjamarkkinaan Luonnontuotepohjaiset elintarvikkeet - esillä luonnontuotealan tuotekehityspainotukset, imagon rakentaminen, myyntikanavat Kasvu - käsittelyssä talouteen ja kannattavuuteen liittyvät kysymykset sekä toimialan kehittymistä vaikeuttavat pullonkaulat Teemat perustuvat jo aiemmin tunnistettuihin kehittämiskohteisiin (ruokamatkailu), toimialan kehityssuuntien ja yritysasiakkuuksien kautta muotoutuneeseen näkemykseen (luomun kysyntä, talous ja kannattavuus) sekä niihin vahvuuksiin, joita Kainuulla resurssien ja osaamisen pohjalta on (luonnontuoteala). Digitaalisuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat kaikessa läpileikkaavina teemoina. Itä-Suomi-yhteistyön tiivistyminen tuo mukanaan uusia avauksia ja mahdollisuuksia niillä osa-alueilla, joissa naapurimaakunnat ovat Kainuuta edellä. Ennakkotieto suunnitelluista investoinneista ja kysynnän luonteesta tukevat em. aiheiden esille ottamista. Työpajojen sisältöjä ja teemoja voidaan muuttaa työryhmän esitysten pohjalta. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.19 - 31.12.2019.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93529

Aloituspäivämäärä

01.04.2019

Loppumispäivämäärä

05.08.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt