Hanke
Kehittämishanke - 24561

Maistuva maaseutu – makumatkalla Hattulassa

ProAgria Etelä-Suomi ry

30.04.2016 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maistuva maaseutu - makumatkalla Hattulassa -hanketta toteutetaan Hattulan kunnan alueella. Hankkeen päätavoitteina on alueellisen lähiruoan tunnettuuden lisääminen, ruoan, kylämatkailun sekä maiseman yhdistäminen ja kylätoiminnan vahvistaminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Hattulan kylien vakituiset asukkaat, uudet asukkaat, erityisesti lapsiperheet sekä kesäasukkaat. Hankkeessa kehitetään toimintamalli kylämatkailureitistä, joka yhdistää lähiruoan ja tuotantomaiseman. Hankkeen aikana toteutetaan pilottireitti, joka on monistettavissa eri puolille Hattulaa. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan talkooperinnettä, kylien välistä yhteistyötä sekä maallemuuttajien kotiutumista. Hankkeessa järjestään työpajoja, joissa kerätään tietoa paikallisen ruoantuotannon ja tuotantomaiseman muutoksesta viimeisen sadan vuoden aikana. Kootusta tiedosta järjestetään näyttely kylätaloille, jotka ovat reitin vierailukohteina. Oppiakseen tuntemaan kotiseutuaan, on hyvä tuntea myös historia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

24561

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt