Hanke
Kehittämishanke - 272432

Maistuvaa matkailua Ruokaprovinssissa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maistuvaa matkailua Ruokaprovinssissa –hanketta toteuttavat SeAMK ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Tavoitteena on tehdä eteläpohjalainen ruokamatkailu tunnistettavaksi ja nostaa se yhdeksi matkailun vetovoimatekijäksi. Hankkeessa jalostetaan ja konseptoidaan alueella aikaisempien ruokamatkailua tukevien hankkeiden tuloksia ruokamatkailun kehittämiseksi, kartoitetaan eteläpohjalainen ruokamatkailutarjonta, kehitetään ja testataan vastuullisia ruokamatkailutuotteita ja -palveluita avoimeen käyttöön, parannetaan asiakaskokemusta kehittämällä moniaistisuutta ja palveluviestintää, laaditaan eteläpohjalainen ruokamatkailubrändi ja perustetaan alueellinen ruokamatkailun ydinryhmä. Toimenpiteillä on luotu pohja eteläpohjalaiselle ruokamatkailulle, jonka keskiössä ovat ruokamatkailutuotteet ja -palvelut. Alue on profiloitunut vastuulliseksi ruokamatkailualueeksi ja mukana olevat palveluntuottajat ruokamatkailutoimijoiksi. Ruokamatkailubrändi sujuvoittaa osallistumista ruokamatkailun teeman alla tehtäviin toimenpiteisiin ja houkuttelevat mukaan uusia toimijoita. Yhteisesti sovitut kärkiviestit helpottavat ja lisäävät viestintää, nostavat Etelä-Pohjanmaa tunnettuutta ja vetovoimaa matkailualueena. Mukana olleet yritykset ja matkailun sidosryhmät ovat lisänneet yhteistyötään, ja tuotekehityksen myötä on syntynyt uusia kumppanuuksia. Yhteistyön ja ruokamatkailun edelleen kehittymisen tueksi on syntynyt pysyvä tapa toimia alueellisen ydinryhmätyöskentelyn myötä. Se mahdollistaa paremmat vaikutusmahdollisuudet ja nopeamman reagoinnin kansallisiin toimenpiteisiin. Ruokamatkailualuetta kehitettäessä otetaan matkailun kestävyys ja vastuullisuus osaksi sen perusperiaatteita. Se on selkeä viesti alueen matkailutoimijoille siitä, että vastuullisuus on otettava huomioon, kun yritystoimintaa kehitetään ja halutaan olla mukana yhteistyössä. Hanke on avoin kaikille Etelä-Pohjanmaan matkailutoimijoille ja tulokset ovat kaikille jaettavissa. Toteutusaika 1.8.2024-30.6.2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272432

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt