Hanke
Kehittämishanke - 111355

MaitoNet

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

31.12.2019 - 28.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoiman MaitoNet - hankkeen pääkohderyhmän muodostavat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion maitotilayrittäjät. Hankkeen keskeisenä perustana on alueella toteutettu Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys. Hankkeen kesto on kokonaisuudessaan 1.1.2020 - 30.6.2022 ja varsinainen toiminta-aika 24 kk. Hanke tarjoaa koulutusta maatilayrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen osa-alueina asiakkaat, talous, prosessit, sekä oppiminen ja osaamisen. Hankkeen koulutuksiin sisältyy myös osiot maatilan sukupolvenvaihdokseen, tilusjärjestelyihin, biokaasuntuotantoon, sekä yrittäjien työ hyvinvointiin liittyvistä koulutuksista. Tärkeän osuuden hankkeen kokonaisuudessa oppimisen ja vertaistuen osalta muodostavat myös yrittäjien keskinäiset tapaamiset, sekä sidosryhmätapaamiset. Määrällisenä tavoitteena on saada hankkeeseen sitoutumaan vähintään 20 hankealueen maidontuotantoyrittäjää, sekä neljä maatilan sukupolvenvaihdoksesta kiinnostunutta yrittäjää. Lisäksi tavoitteena on saada mukaan kahdeksan muuta tilallista, jotka ovat kiinnostuneita joko peltojen tilusjärjestelystä ja/tai maatilan biokaasutuotannosta. Hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistujatavoitte on yhteensä 50 eri henkilöä. Laadullisina tavoitteina on kohottaa maitotilayrittäjien henkistä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on myös kehittää yrittäjien johtamis/liiketoimintaosaamista, parantaa tiedollisia valmiuksia sukupolvenvaihdoksiin, tilusjärjestelyihin ja maatilan biokaasutuotantoon liittyen. Hankkeen tuloksena kohderyhmän johtamistaitojen, yhteisöllisyyden, sidosryhmäsuhteiden, sekä työ hyvinvoinnin parantumisen myötä luodaan osaltaan edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Tilusjärjestelyistä ja biokaasutuotannosta tiedottaminen avaa uusia mahdollisuuksia toteutettavaksi oman liiketoiminnan kannattavuuden tueksi. Lisäksi SPV:stä jaettava tieto edistää vaihdoksia ja sitä kautta myös investointeja

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111355

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

28.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt