Hanke
Investointihanke - 282191

Majoitustilaa ympärivuotiseen käyttöön

Puroniemen ystävät ry

- 30.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Puroniemen ystävät ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää lasten-, nuorten- ja perheleirejä sekä kokoontumisia kaikenikäisille omistamassaan Puroniemen leirikeskuksessa Rautalammilla. Yhdistys haluaa toiminnallaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä, edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja on aktiivinen maahanmuuttajien kotouttamisessa. Yhdistys on ortodoksisesti suuntautunut, mutta toiminnassaan täysin ekumeeninen.Toiminnan turvaamiseksi ja perusmenojen kattamiseksi yhdistys myös vuokraa paikkaa muille yleishyödyllisille yhteisöille. Leirikeskuksen 82 vuodepaikasta on 60 vaatimattomissa kesämajoissa. Tarkoitus on remontoida yksi näistä majoista, Mäkimaja, jolloin sen käyttöaste pitenee ja leirien sisältö monipuolistuu vuodenaikojen mukaan. Leirialue on noin viiden hehtaarin kokoinen ja rantaviivaa on 500 metriä. Tämän hankkeen avulla haluamme pidentää leirien ja muiden kokoontumisien, joiden henkilömäärä ylittää 20, käyttöaikaa myös viileisiin ja kylmiin vuodenaikoihin. Leireistä saatujen erittäin myönteisten palautteiden myötä olemme voineet 11 vuoden toimintamme aikana todeta juuri leirien tuovan mukanaan iloa, ystäviä ja hienoja yhteisöllisyyden kokemuksia. Leirit edustavat turvallista yhdessäoloa, lisäävät sosiaali- ja tunnetaitoja sekä antavat merkityksellisyyttä niin järjestävälle osapuolelle kuin osallistujille. Erilaisten ihmisten kohtaaminen lisää empatiakykyä, mikä ehkäiseen muun muassa extremismiä. Tällaiseen tomintaan tarvitaan myös seiniä.Me yhdistyksen aktiivit olemme pyyteettömästi, ilman korvauksia ja antaumuksella tehneet tätä työtä muistaen, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282191

Loppumispäivämäärä

30.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt