Hanke
Kehittämishanke - 116827

Majoitusyritysten digitaaliset kauppapaikat ja uudet kanavaratkaisut

Tamora Oy

04.02.2020 - 31.12.2020

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään Kolin matkailualueella majoituspalveluja tarjoavien yritysten liiketoiminnan kilpailukykyä ja tuloksellisuutta kehittämällä yritysten sähköistä liiketoimintaa. Hankkeeseen osallistuville yrityksille luodaan digistrategiat, joiden mukaan otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja liittyen esimerkiksi yritysten verkkopalveluihin, markkinointiin ja myyntiin. Hanke on jatkoa aiemmin toteutetulle ”Kolin matkailualueen digitaalisen kaupankäynnin ratkaisu” -hankkeelle. Tässä hankkeessa tehtävät verkkopalvelut integroidaan aiemmin toteutettuun Koli.fi -palveluun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

116827

Aloituspäivämäärä

04.02.2020

Loppumispäivämäärä

31.12.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt