Hanke
Investointihanke - 277141

Makkara- ja lahtarimuseon rakentaminen

Vähäkyrö-Seura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vähäkyrö-Seura toteutti vuosina 2022 - 2023 Makkara- ja lahtarimuseon suunnitteluhankkeen Manner-Suomen kehittämisohjelma 2014-2020:n puitteissa. Näyttelysuunnitelman teki Arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo Kuopiosta ja rakennussuunitelman vähäkyröläinen Eijan Rakennussuunnittelu Oy yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja Vähäkyrö-Seuran kanssa. Hankkeen omarahoitusosuus katettiin talkootyöllä. Nyt on tarkoitus toteuttaa nämä suunnitelmat rakentamalla Makkara- ja lahtarimuseo Vähäkyrö-Seuran omistaman Savilahti-talon, entisen Savilahden kansakoulun, ulkorakennukseen. Rakennuksessa, sen toisessa päässä, toimii jo Vaasan kaupungin omistama Fyrry-Pläkkyrimuseo. Ulkorakennuksen kunnostus tehtiin omana hankkeenaan vuoden 2019 aikana. Vähäkyrö on perinteinen lahtari(teurastaja)- ja makkarapitäjä. Makkarantekoa jatkaa vielä yksi yrittäjä, mutta lahtarit ovat pitäjästä jo hävinneet. Vähäkyrö-seuralle on luvattu lahjoituksena Lehtisen/Atilan suvun, sekä entisen Lahden makkaratehtaan makkaranteko-välineet ja -koneet liki sadan vuoden takaa, sekä Haanpään suvun lahtisola samalta ajalta. Tämän arvokkaan esineistön esillepanon myötä halutaan elävöittää ja tuoda koettavaan muotoon näitä tärkeitä, katovia perinteisiä elinkeinoja nykyihmisille. Näistä perinteistä kertominen auttaa ymmärtämään alueen ja ihmisten juuria, ja nostaa myös ymmärrystä ja kunnioitusta maaseutualueen elinkeinoja kohtaan. Hankkeen tavoitteena on perustaa Savilahti-talon kunnostettuun ulkorakennukseen Lahtari- ja makkaramuseo, joissa kerrotaan kuvallisesti ja sanallisesti elinkeinon harjoittamisesta. Tiloihin rakennetaan autenttiset lahtisola ja makkaratehdas, joissa laitteita voidaan säilyttää ja näyttää ja esitellä vierailijoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277141

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt