Hanke
Kehittämishanke - 42297

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

30.04.2017 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Metsäkeskus, Kaakkoisen palvelualueen sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualueen kanssa toteuttaa 1.5.2017-28.2.2020 Maltti metsänhoidossa - valtti vesienhoidossa hankkeen. Päärahoittaja on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. Hankkeessa vähennetään Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin, toteutetaan metsänomistajiin ja metsäammattilaisiin kohdistuva vesiensuojelun tiedotuskampanja sekä kehitetään metsäalan toimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa metsäasioissa. Tarkoituksena on tunnistaa mm. paikkatietoanalyysein ja maastokartoituksin valuma-alueet, joiden vesistöihin kohdistuu metsänhoidon vuoksi suurimmat riskit. Hankkeessa laajennetaan Etelä-Savon alueella käynnissä olevissa hankkeissa hyödynnettyjä paikkatietoanalyysejä, kuten eroosioriskiä kuvaavaa Rusle-mallia ja suosimulaattoria Kaakkois-Suomen alueelle. Herkimpien vesistöjen valuma-alueille laaditaan yleissuunnitelmat, jotka helpottavat vesistöjen tai muiden luontoarvojen, kuten taimenkantojen huomioon ottamista metsänhoidon suunnitelmia laadittaessa. Hankkeessa kerätään tietoa vesistöjen tilasta ja jaetaan tietoa vesistökohtaisesti tehokkaista vesiensuojelumenetelmistä metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kaikille vesiensuojelusta paikallistasolla kiinnostuneille tahoille. Metsäalan toimijoita ja vesienhoidon asiantuntijoita koulutetaan käyttämään kehittyneitä vesiensuojelumenetelmiä ja työkaluja käytännön työssään. Tiedotus toteutetaan järjestämällä koulutustapahtumia, kyläiltoja ja maastoretkeilyjä, jolloin saavutetaan suora tiedonvaihto metsätalouden ja vesiensuojelun asiantuntijoiden välillä. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti jäljellä oleviin kirkasvetisiin ja luonnontilaisiin vesistöihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42297

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt