Hanke
Kehittämishanke - 8363

Manner-Suomen maaseutuohjelman luomualan kehittämisen koordinaatiohanke

Pro Luomu ry.

21.06.2015 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luomualan koordinaatiohankkeessa on tavoitteena lisätä yhteistä puhetta, ymmärrystä ja tekemistä luomusta sekä rakentaa luomualan kehittäjien tuki- ja kumppanuusverkosto, jolla on tiivis yhteys elinkeinon toimijoihin. Hanke tuottaa alueellisten toimijoiden käyttöön yhteisiä viestintäkonsepteja: kampanjoita ja maakuntatiedotusta, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja parannetaan luomuimagoa. Kehittämiskonsepteilla hanke palvelee alueellisia kehittäjiä osaamisen, tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Tarkoitus on toteuttaa fokusryhmätyöskentelyä ja siihen liittyviä teemaseminaareja, antaa välineitä vuoropuheluun elinkeinoelämän kanssa ja tuottaa vuosittain verkostoitumistapahtumia, kuten Luomufoorumi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8363

Aloituspäivämäärä

21.06.2015

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Valtakunnallinen koordinaatiohanke

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt