Hanke
Kehittämishanke - 64148

Mäntsälän ekosysteemi ja yrittäjyys

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

31.01.2018 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Mäntsälän ekosysteemi ja yrittäjyys -hankkeen tavoitteena on tuoda kuntalaisten ja yhteisöjen tietoon tämän hetkisiä kiertotalouden mahdollisuuksia, tuoda esille ja kehittää alueen ekosysteemiä sekä edistää alueen nykyisten ja tulevien yrittäjien verkostoitumista ja siirtymistä kohti ympäristöä säästäviä toimintatapoja. Luomme Mäntsälän Yrityskehityksen kotisivuille oman osion, jossa esittelemme alueen ekosysteemiä, kiertotaloudellisia liiketoimintatapoja sekä sen tuomia mahdollisuuksia alueen yrityksille ja tuleville yrityksille. Tavoitteena on koota aiheesta kattava, mutta kuitenkin helposti sisäistettävä monistettavissa oleva tietopaketti. Ensisijaisesti osio julkaistaan englannin ja suomen kielisinä, jolloin se toimii myös kansainvälisillä markkinoilla aluemainoksena. Alueen yrittäjille tutulta toimijalta tulevan ja havoinnollistavan materiaaliin on tarkoitus herättää ajattelemaan ympäristöä huomioivia liiketoimintatapoja ja verkostoitumisen hyötyjä. Paikallisuuden ja samaistettavuuden katsotaan olevan yksi merkittävistä liikkeellepanovoimista. Tulevaisuudessa näiden asioiden sisäistäminen on entistä tärkeämpää tiukentuneiden lakien ja säädösten vuoksi. Koska asenteet ja tavat juurtuvat parhaiten lapsena ja nuorena, hankkeen toinen tavoite on tukea Mäntsälän yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on kehittää lapsien ja nuorien yritteliästä asennetta sekä työelämätaitoja. Yrittäjyys on useiden tutkimusten mukaan kasvava työllistymisen muoto. Haluamme osaltamme tukea Mäntsälän kunnan strategiaa luomalla hauskan, helposti lähestyttävän ja havainnollistavan lyhytanimaation yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta. Erilaiset videot ja kuvat ovat nykyään suosittuja informaation välittäjiä. Animaation avulla puhumme siis kohderyhmämme, eli lapsien ja nuorten, käyttämää kieltä. Animaatio on toimiva muoto välittää viestiä myös aikuisille. Se kuvastaa myös kunnan yrittäjämyönteisyyttä ja sitoutumista yrityskehitykseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

64148

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt