Hanke
Investointihanke - 288356

Mäntyjärven hirviradan peruskorjaus

Kaavin Riistanhoitoyhdistys

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella kunnostetaan Mäntyjärven ampumaradan ampumaturvallisuutta, radan käyttöturvallisuutta, parannetaan merkittävästi radan toiminnallisuutta ja kunnostetaan soistuneen rataväylän maapohja tapaturma-turvalliseksi jalankulkuväyläksi. Hankkeen toteuttaa radan omistava Kaavin riistanhoitoyhdistys. Hankkeen tavoitteena on lisätä radan käyttöastetta erityisesti kaavilaisten ja juankoskelaisten metsästäjien käyttöön. Rata palvelee toki myös koko ympäröivää aluetta, kuten Siilinjärveä, Rautavaaraa ja osia Pohjois-Karjalasta. Hankkeen tuloksena on toimiva ja turvallinen hirviampumarata kymmeniksi vuosiksi eteenpäin itäisen Pohjois-Savon alueella olevien ja uusien, tulevien metsästäjien käyttöön. Kohderyhmänä ovat Kollis-Savon, Siilinjärven, Kuopion itäosien ja näitä lähellä olevat hirvenmetsästyksen harrastajat ja ampuma-aseitaan kohdistavat muut metsästäjät. Toteutusaika on lumien ja roudan sulamisesta keväältä 2024 alkava ja viimeistää heinäkuun 2024 loppuun päättyvä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288356

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt