Hanke
Kehittämishanke - 111002

MANU – maaseutuasumisen uudet tuulet

Päijänne-Leader ry

13.10.2019 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa uudentyyppisten asumisen ratkaisujen avulla mahdollisuuksia asua maaseudulla ja lisätä sitä kautta maaseudun elinvoimaisuutta. Tavoitteena on myös avata maaseutuasumisen mahdollisuuksia monipuolisesti selvittämällä mm. ekoasumisen ja yhteisöasumisen nykytila ja haasteet. Hankkeessa selvitetään myös maaseutukiinteistöjen vuokraamiseen liittyvät haasteet ja esteet. Yhteistyökumppaneiden kanssa selvitetään vuokraustoiminnan kehittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisuja. Hankkeessa viestitään asumisen monipuolisista mahdollisuuksista laajasti, tuodaan esiin asumisen yhteisöllisyyttä ja merkitystä myös arjessa jaksamisen kannalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111002

Aloituspäivämäärä

13.10.2019

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt