Hanke
Kehittämishanke - 35103

MAPE matkailun yhteispeli 2017-2018

Yrityssalo Oy

31.12.2016 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

MAPE - Matkailun yhteispeli Salossa ja Kemiönsaaressa 2017 - 2018 on Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalon hallinnoima yhteistyötoimenpidehanke, jossa osatoteuttajina ovat Kemiönsaaren kunta ja Metsähallitus. Hankkeen tavoitteena on 1.) rakentaa sellainen yhteistyömalli, jossa mikro- ja pienyritykset tekevät saumatonta, rajat ylittävää yhteistyötä 2.) lisätä matkailutoimialan yritysten kansainvälistymisosaamista niin, että yritysten vientikelpoisuuden kriteerit ovat kunnossa 3.) vahvistaa alueen kärkiteemoja tuotteistuksen keinoin. Kärkiteemoja ovat luontomatkailu, saaristomatkailu, paikallisuus, tapahtumamatkailu. 4.) aikaansaada vetovoimaisia, useita eri kohderyhmiä houkuttelevia, ympärivuotisia ja kansainväliseen kysyntään soveltuvia tuotteita, joiden tuloksena matkailun volyymi kasvaa, matkailusesonki ja matkailijan viipymä alueella pitenee 5.) tapahtumamatkailun kehittäminen Hankkeen konkreettiset toimenpiteet on koottu kahdeksaan eri toimenpidekokonaisuuteen. Projekti toimii kaikissa toimenpiteissä yli kuntarajan. Hankkeen tuloksena muodostuu kansainvälisesti vetovoimainen matkailualue, jossa yritykset toimivat verkostomaisesti, tuotteet on tuotteistettu kysyntää vastaavaksi perustuen alueen vahvuuksiin ja kärkiin. Matkailun sesonkia on saatu pidennettyä ja matkailijoiden viipymää kasvatettua. Tuotteille on löydetty sähköisiä myyntikanavia sekä jälleenmyyjiä kotimaasta ja ulkomailta. Alueen kärkikohteet on nostettu esiin tuotteistamisen keinoin. Yhteistyö hanketoimijoiden ja yritysten kesken on muodostunut tiiviiksi kumppanuukseksi. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat matkailuun liittyvien toimialojen mikro- ja pienyritykset Salossa ja Kemiönsaarella, jotka ovat kehityshaluisia ja jotka tavoittelevat kasvua kotimaan- tai ulkomaan markkinoilta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35103

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt