Hanke
Kehittämishanke - 67644

Marjataito 2

Luonnonvarakeskus

01.03.2018 - 16.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kotimaisen mansikan ja herukoiden kysyntä tukkumarkkinoilla on viimeisten kolmen vuoden aikana noussut voimakkaasti. Tämä on johtanut raaka-ainepulaan ja tukkumarjojen hinnannousuun. Tässä hankkeessa tuetaan Kainuun ja Pielisen-Karjalan alueilla elintarviketeollisuuteen tuotettavien mansikan ja herukoiden viljelyä. Hankkeessa keskitytään tuotantokustannuksiin, sopimuskumppanuuden syventämiseen, marjatilojen väliseen yhteistyöhön sekä pellon käytön ja tuotannon optimointikeinoihin erityisesti tuotantosuunnan vaihdoksessa marjatilaksi. Opintomatkoilla hankintaan tietoa kilpailijoista, marjamarkkinasta sekä viljelykäytännöistä muualla. Alan tulevaisuustutkimus on sisällytetty hankkeeseen, koska koko tuotantoketju on alttiina markkinamuutoksille. Toiminnan strategisten päätösten tueksi tarvitaan tutkimukseen tukeutuvia skenaarioita. Hankkeen kohderyhmänä ovat viljelijät, muut marjanviljelystä kiinnostuneet henkilöt, puutarhamarjoja ostavat yritykset, marjanviljelyn tuotantopanosten toimittajat sekä yritysrahoittajat. Hankkeessa syntyvä tietoaineisto jää Luonnonvarakeskuksen, ProAgrioiden ja marja-alan yritysten hyödynnettäväksi hankkeen jälkeisessä toiminnassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67644

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

16.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt