Hanke
Kehittämishanke - 76487

Markkinaehtoisen valokuituverkon taajamapilotti

Kymijoen Kyläkuitu Osk

01.09.2018 - 29.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kymijoen Kyläkuidun esiselvityshanke markkinaehtoisen valokuituverkon rakentamisesta taajama-alueelle. Hankkeen kohdealueena on Kausala, Iitti. Kausalan alue on Kyläkuidun toiminta-alueella ensimmäinen pelkästään markkinaehtoisesti rakennettava taajama-alue. Kyläkuidulla ei ole kokemusta markkinaehtoisen valokuiturakentamisen toteuttamisesta. Tämä hanke on pilottiluonteinen, jossa luodaan malli markkinaehtoisen taajama-alueen valokuituverkon rakentamishankkeen kokonaistoteutuksesta. Hankkeessa selvitetään myös yhteisrakentamisen mahdollisuudet muiden toimijoiden (esim. sähköyhtiö) kanssa. Tavoitteena on luoda Kausalan verkkosuunnitelman lisäksi markkinointisuunnitelma ja rakentamishankkeen toimintamalli, joka olisi hyödynnettävissä myös muilla Kyläkuidun toiminta-alueella olevissa taajamissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

76487

Aloituspäivämäärä

01.09.2018

Loppumispäivämäärä

29.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt