Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 295320

Martinniemen avomerilaitoksen ja satamatoimintojen laajentaminen

Laitakarin Kala Oy

25.04.2024 - 28.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Laitakarin Kalalla on tällä hetkellä kaksi eri merikasvatuspaikkaa, Kuivaniemen (Ii) Vatunki ja Haukiputaan (Oulu) Martinniemi. Nykyiset luvat mahdollistavat 1500 tonnin vuotuisen lisäkasvun, josta 1000 tonnia on Martinniemessä. Martinniemessä kasvatetaan avomeriolosuhteissa isoa, 2- tai 3-vuotiasta kalaa, ja se pistetään ja verestetään Martinniemen Laitakarin satamassa, josta se ajetaan perattavaksi muualle. Martinniemen kalankasvatuslaitoksen kalamäärä saadaan kahden seuraavan vuoden aikana lupien mukaiseen maksimiin. Tätä varten tarvitaan investointeja kahteen isoon merialtaaseen, ankkurointiin ja sataman infraan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

295320

Aloituspäivämäärä

25.04.2024

Loppumispäivämäärä

28.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt