Hanke
Kehittämishanke - 8695

Martti – Maaseudun palvelujen kehittäminen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

31.12.2015 - 16.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän sähköisen asioinnin tuomaa tukea ja erilaisten ryhmävastaanottotapojen tutkimista. Kasvava palvelutarve edellyttää tiedon ja palvelujen logistiikan tehostamista teknologian avulla. Myös erilaisten verkostojen ja yhdessä tehtävän työn merkitys kasvaa. Monenlaiset tavat osallistua ovat entistäkin merkittävämpiä myös asiakkaille ja asukkaille. Jotta palvelujen saatavuus kehittyisi, tarvitaan maaseutualueille uusiakin palvelumalleja. Näillä tarkoitetaan palveluja, joita ei ole välttämättä aikaisemmin ollut mahdollista tuottaa pienemmillä paikkakunnilla ja osa palveluista liikkuu perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelujen välimaastossa. Eksoten alue on valtakunnallisesti ainoa, jolla on toiminnallisestikin mahdollista kokeilla ja tuottaa tämänlaista uutta palvelutuotantoa. Hankkeen kokonaistavoitteena on saada maakuntaan "puhtia" tuottamalla yhdessä kansalaisten kanssa kokonaisvaltaisia palveluja maaseutualueilla asuville ja edistää eri tavoin heidän hyvinvointiaan. Liikkuvien palvelujen (kuten Mallun ja Mallan) onnistuneen kehittämisen jälkeen on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja jatkokehittää liikkuvien palvelujen, digitaalisten palvelujen ja maaseudun kivijalkapalvelujen sekä järjestöpalvelujen yhteensovittavaa, uudenlaista kustannusvaikuttavaa lähipalvelukonseptia. Kuntaliiton lähipalveluja koskevan selvityksen (2015) mukaan hyvinvointiasemilla ja uusilla sähköisillä palveluilla on arvioitu olevan merkittävä rooli maakunnan sote-palvelujen monialaisessa kehittämisessä. Hankkeessa erityisenä painopisteenä ovat ne kansalaiset, jotka eivät tavallisesti löydä tai tule sote-palvelujen piiriin, mutta voisivat kuitenkin hyötyä ennakoivista palveluista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8695

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

16.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt