Hanke
Kehittämishanke - 10337

MAST-Maitotalouden ja alkutuotannon systemaattinen kehittäminen Pohjois-Savossa

ProAgria Itä-Suomi ry

01.07.2015 - 23.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Pohjois-Savon vahvaa alkutuotantoa ja erityisesti maitotaloutta syventämällä neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja edunvalvonnan välistä yhteistyötä, tiedonsiirtoa sekä yhteisten kehittämistoimien ideointia, suunnittelua ja toteutusta. Toimenpiteinä on: 1. ydinryhmän toiminta, 2. asiantuntijapooli, 3. kansainvälinen tiedonhankinta, 4. kansallinen tiedonhankinta, 5. tiedonsiirto ja sen kehittäminen, 6. Maitotilabarometri 2015 sekä alkutuotannon kyselyjen koordinointi sekä 7. hankkeen hallinnointi ja seuranta, hanketyön kehittäminen ja hankkeiden yhteensovittaminen. Ensisijaisena kohderyhmänä ja välittömänä hyödynsaajana on ProAgria Pohjois-Savon, Luke Maaningan, Savonia-ammattikorkeakoulun ja MTK Pohjois-Savon asiantuntijat ja erityisesti niiden ydinhenkilöt (1 hlö/taho), joiden työnkuvaan alkutuotannon kehittämistyö kuuluu. Muita kohderyhmiä ja välillisiä hyödynsaajia ovat alueen maitotilat ja maatilat sekä sidosryhmistä erityisesti Osuuskunta Itämaito, Osuuskunta Maitomaa ja kuntien maaseututoimistot. Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunitelmassa 2014-2020 maaseudun vahvuuksiksi nostettu mm. johtava asema maidon ja lihan tuotannossa sekä vahva tutkimus, koulutus ja neuvonta sekä näiden verkostot liittyy hankkeen toimintaan erittäin hyvin. Lisäksi hanke tukee maaseutuohjelman toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tiedon ja osaamisen lisäämiseen, yrittäjyyden vahvistamiseen yhteistyön ja innovaatioiden avulla sekä entistä vahvempaaan toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Myös maatilojen kannattavuuden parantaminen hyödyntämällä uutta tietoa sekä kehittämällä uusia toimintatapoja ovat suoraan hankkeen tavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10337

Aloituspäivämäärä

01.07.2015

Loppumispäivämäärä

23.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt