Hanke
Kehittämishanke - 82337

Matka

Nouseva Rannikkoseutu ry

30.09.2018 - 17.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Matka -teemahankkeessa toteutetaan eri yhteisöjen kansainvälisiä opintomatkoja. Teemahankkeen tavoitteena on edistää Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen elinvoimaisuutta ja hyvää elämää tukemalla toimijoiden kehittämistyötä sekä kannustaa alueen toimijoita kansainvälistymään. Opintomatkojen tarkoituksena on madaltaa alueen toimijoiden kynnystä kansainvälisyyteen ja lisätä suvaitsevaisuutta eri kulttuureja kohtaan. Opintomatkojen avulla haetaan hyviä käytäntöjä muualta, luodaan uusia yhteistyöverkostoja, rohkaistaan osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa eteenpäin viemiseen. Opintomatkat voidaan nähdä eräänlaisina työpajoina, joista odotetaan syntyvän myös uusia hankeideoita. Teemahankkeessa tukea siirretään toimenpiteiden toteuttajille. Alahankkeiden hakijoina voivat olla esim. yhdistykset, kehittämisyhtiöt ja kunnat. Tukiprosentti on kaikille hakijoille 80 % ja loput 20 % on oltava yksityistä rahoitusta. Yksityinen rahoitus voidaan kerätä opintomatkojen osallistujien omavastuumaksujen kautta. Hanketta osarahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

82337

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

17.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt