Hanke
Kehittämishanke - 279944

Matkailun edistäminen Kauhavalla

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Suomen Yrittäjäopiston toteuttamassa, Kauhavan kaupungin toimeksiantona tehdyn haastattelututkimuksen perusteella Kauhavan matkailualan yritykset tavoittelevat resurssien hallintaa, uudistuksia majoituspalveluissa, tiivistä yhteistyötä, asiakaslähtöisyyttä ja vastuullista liiketoimintaa. Haasteet, kuten ajanpuute ja ikääntyminen, vaativat tehokasta resurssien käyttöä. Markkinoinnissa painotetaan yhteistyötä, digitaalista näkyvyyttä ja brändin vahvistamista, samalla huomioiden rajalliset resurssit ja tarve kohdistaa markkinointi oikeille kohderyhmille. Matkailijoiden viihtymisen lisääminen ja alueen monipuolisen tarjonnan tehokas hyödyntäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Tässä hankkeessa kauhavalaiset matkailualan yrittäjät, Kauhavan kaupunki ja Suomen Yrittäjäopisto sitoutuvat yhteistyössä edistämään matkailua ja kehittämään uusia käytäntöjä nykytilan vahvistamiseksi. Matkailuyrittäjien kiinnostus kehittämiseen kielii muutostarpeesta ja yhteistyöhalukkuudesta. Tämä on edellytys nykytilan parantamiseksi. Hankkeen myötä matkailualan yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja matkailusta on löytynyt uusia puukonkärkiä, joita voidaan jatkokehittää. Matkailuhanke on tarvittava astinlauta seuraavalle tasolle. Hankkeen kohderyhmänä on Kauhavan matkailualan yrittäjät, yritystoimintaa suunnittelevat, kehittäjätoimijat sekä muut matkailun kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Hanke toteutetaan Kauhavalla 1.4.2024-31.12.2025 aikana. Hanketta hallinnoi Suomen Yrittäjäopisto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

279944

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt