Hanke
Kehittämishanke - 165709

Matkailuyritykset kestävälle polulle

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2021 - 27.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Matkailutyritykset kestävälle polulle –yritysryhmähanke on 8 satakuntalaisen yrityksen yhteinen hanke. Tässä hankkeessa koulutetaan maaseudun mikroyrityksiä kestävän matkailun osaajiksi. Ryhmä koostuu toimintaansa aloittelevista sekä toimintaansa kehittävistä matkailuyrityksistä. Maaseudulla sijaitsevat matkailuyritykset ovat pieniä mikroyrityksiä ja usein perhevetoisia yksikköjä. Nämä pienet yritykset ovat koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan suurimpia kärsijöitä ja tarvitsevat tukea liiketoimintansa kehittämiseen. Vastuullinen matkailu nousee kuluttajien ostopäätöksissä jatkuvasti yhä keskeisempään rooliin. Tässä hankkeessa matkailuyritykset kouluttautuvat vastuullisen matkailun osaajiksi. Hankkeessa yritykset käyvät läpi Visit Finlandin lanseeraaman Sustainable Travel Finland (STF) -kehittämispolun ja kouluttautuvat valitsemansa vastuullisuusjärjestelmän osaajiksi. Yritykset laativat vastuullisuuden kehittämissuunnitelman ja toteuttavat kestävyyttä edistäviä käytännön toimenpiteitä toiminnassaan. Vastuullisesta toiminnasta viestitään ja sitä hyödynnetään yritysten markkinoinnissa. Hanke edistää kestävän ja vastuullisen matkailun toimia paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti. Hanke myös syventää yhteistyötä hankekumppaneiden kesken ja tukee uusien yhteistyökuvioiden syntymistä. Hankkeen tavoitteena on hankeyritysten kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvattaminen. Kasvua tavoitellaan osaamisen lisäämisellä sekä ympäristötoimenpiteiden toteuttamisella. Hankkeen ansiosta syntyy kustannussäästöjä ja matkailuyritykset kohottavat imagollista asemaansa matkailumarkkinoilla. Lisäksi hankkeen toteutuminen mahdollistaa yritysten pääsyn mukaan Visit Finlandin kansainväliseen markkinointiin. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Kartanon Rouvat Oy, Krookan Plassi Oy, Korsuretket Oy, Kaljaasi Ihana Oy, Vuojoen Kartano Oy, Yyteri Active Oy, Cafeija Oy ja Koivuniemi Group Oy. Hankkeen hallinnoijana toimii SAMK.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

165709

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

27.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt