Hanke
Kehittämishanke - 49151

Matkalla kädentaitojen elämykseen

Taito Pohjois-Karjala ry

31.03.2018 - 22.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti, jota käyttämällä pystytään tuotteistamaan kulttuurimatkailuun sopivia tuotepaketteja sekä löytämään juuri näiden matkailutuotteiden asiakasryhmät. Hankkeen toimijoiden (Taito Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan matkailutoimijat sekä käsityöalan yrittäjät) päämääränä on paketoida sekä tarjota laadukkaita elämyksiä matkailijoille. Kiinnostavia matkailupaketteja, jotka ylittävät asiakkaan odotukset. Nämä paketit voivat koostua muun muassa kädentaitopalveluista, näyttely- ja tapahtumatarjonnasta sekä kahvila- ja ravintolapalveluista pohjoiskarjalaisissa matkailukohteissa ja -yrityksissä sekä Taito Pohjois-Karjalan toimipisteissä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu etsiä muun muassa ratkaisuja ongelmaan potentiaalisten matkailijoiden tietämättömyydestä mielenkiintoisista kulttuurielämyksistä. Hankkeen avulla kehitetään konsepti, miten käsityökulttuuripalveluista tehdään uusia ja moderneja kulttuurimatkailupaketteja (innovointi) sekä kotimaisille että ulkomaisille matkailijoille ja millaisia markkinointikanavia tulisi käyttää (digitalisaatio). Lisäksi hankkeella lisätään matkailu- ja käsityöalan toimijoiden markkinointiosaamista ja kehitetään yhdessä kulttuurimatkailuun tuotepaketteja sekä tuotetaan kiinnostavia matkailutuotteita, joka luo kiinnostusta Pohjois-Karjalasta monipuolisena matkailukohteena. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2018-31.8.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49151

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

22.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke, kokeellinen kehittäminen (tuki 60 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt