Hanke
Kehittämishanke - 16466

MATO – Metsien aktiivinen ja toimiva omistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.01.2016 - 10.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Metsä- ja energiateollisuuden tiedossa olevat investoinnit lisäävät puun kysyntää Lounais-Suomessa vähintään miljoonalla kuutiolla vuodessa. Metsänomistajien korkea ikä ja pieni tilakoko vaikeuttavat puun tarjonnan lisäämistä. Keskeinen keino ongelman poistamiseksi on saada metsät siirtymään nopeammin nuoremmille ja aktiivisemmille metsänomistajille. Tämän tiedonvälityshankkeen toimenpiteillä on tarkoitus parantaa metsänomistuksellisia ongelmia ja lisätä samalla hakkuiden ja hoitotöiden määrää. Tämän hankkeen tavoitteena on vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille, lisätä metsätilan sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa, lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää, vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta, parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä, lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta sekä parantaa metsätilusrakennetta. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin alueen metsänomistajiin, mutta jonkin verran myös metsäalan ja aihealueen muihin ammattilaisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16466

Aloituspäivämäärä

30.01.2016

Loppumispäivämäärä

10.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt