Hanke
Investointihanke - 254506

Matonpesupaikat

Lemin Vainikkalan Martat ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Mattomankeleiden hankinta tukee vahvasti Marttojen toiminta-ajatusta ja tästä johtuen Vainikkalan Martat hankkivat tässä hankkeessa mattomankelit kirkonkylän sekä Kuukanniemen matonpesupaikoille. Matonpesu on perinteisesti ollut maaseudulla naisten ja ikäihmisten työtä. Matonpesu itsessään sekä märkien mattojen liikuttelu on haastavaa ja rankkaa työtä. Mattomankeleiden avulla halutaan helpottaa matonpesun vaativuutta ja tukea ikääntyvänkin väestön omatoimisuutta. Mattomankeleilla on energiaa säästävä vaikutus. Mattojen välimankeloinnilla huuhtelukerrat vähenevät ja näin myös vedenkulutus pienenee. Vedenkulutuksen säästö vaikuttaa taas sähkönkulutuksen alentumiseen. Matot voi kuljettaa mankeloinnin jälkeen pois, eikä niitä tarvitse jättää valumaan matonpesupaikalla. Tämä säästää ilmastoa sekä polttoaineita, kun mattoja ei ajeta erikseen hakemaan. Hyvä matonpesupaikka altaiden ja mankeleiden kanssa takaa sen, että mahdolliset rannoilla ja laitureilla tehtävät matonpesut ainakin vähentyisivät, sillä mattojen pesu järvessä likaa vesistöjä ja edesauttaa rehevöitymistä ja siten esimerkiksi leväongelmia. Kirkonkylän matonpesupaikka on Lahnajärven rannassa ja Kuukanniemen matonpesupaikka on hiekkakentän vieressä. Hankkeen tiedottaminen hoidetaan yhteistyössä Vainikkalan Marttojen ja kunnan kanssa (kunnan some-tilit).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

254506

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt