Hanke
Kehittämishanke - 58653

Matregion Nyland – Ruokamaakunta Uusimaa

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

31.12.2017 - 17.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

MATREGION NYLAND - RUOKAMAAKUNTA UUSIMAA Inom Norden finns många exempel på starka matregioner där den lokala och regionala maten fungerat som ett redskap i regionalt utvecklingsarbete. I samtliga exempel har man gjort gemensamma kraftansträngningar genom att lyfta och synliggöra den lokala och regionala maten. Nyland har goda förutsättningar att förstärka sin profil som matregion. Det finns stark kärnkunskap att producera baslivsmedel av hög kvalitet och arbetet pågår att höja förädlingsnivån på gårds- och företagsnivå. Nyländsk livsmedelsproduktion kan fungera som en kreativ kraft och vara ett konkret och synligt redskap i det regionala landsbygdsutvecklingsarbetet. En gemensam handlingsplan som ska inspirera till strategiska satsningar för att profilera Nyland som matregion behövs. Ett av målen med handlingsplanen är ökad matturism som är en viktig dimension av besöksnäringen idag. Det centrala är då att lyfta och synliggöra den regionala producenten och produkterna med betoning på säsong, historia och regional matkultur. Alla matevenemang och HoReCa (Hotell, Restaurant & Catering) företag i Nyland är viktiga arenor för nyländsk mat. Samarbetet mellan samtliga aktörer inom regionen och turismen har en avgörande betydelse för att göra den regionala livsmedelsproduktionen, förädlingen och måltiden i restauranger & caféer synliga som profilprodukter för Nyland. På lokal nivå bidrar användande av lokal produktion till förbättrad ekonomi och undersökningar visar den positiva effekt som användandet av lokala produkter i offentliga kök har på den regionala ekonomin. På ett tidigt stadium är det centralt att tänka internationellt även i mindre företag och beakta de möjligheter som export medför. Ett starkt och aktivt nätverk inom livsmedelsbranschen är inkluderande och en handlingsplan med en tydlig vision öppnar dörrar för nya lösningar och samarbetskoncept och utvecklar företagandet på ett mångsidigt sätt på landsbygden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58653

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

17.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke, kokeellinen kehittäminen (tuki 60 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt