Hanke
Kehittämishanke - 264350

Me kaikki keskellä taidetta

Pirkanpohjasäätiö sr

- 29.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella kehitetään ja luodaan tuotantoja, joilla lapsille, nuorille, erityisryhmille ja senioreille mahdollistetaan hyvinvointia lisäävää osallistavaa taidetoimintaa. Yhteistyötä tehdään Ähtärissä ja sen lähikunnissa toimivien toimintayksiköiden kanssa ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään Pirkanpohjan taidekeskuksen jo olemassa olevia taideresursseja. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan hankevetäjä, jolla on ammatillinen pätevyys taideosallisuuden kehittämiseen ja pedagoginen valmius kehitystyön toteuttamiseen. Tavoitteena on kehittää ja juurruttaa toimintatapoja taiteen hyödyntämiseksi kohderyhmien hyvinvoinnin edistämisessä myös hankkeen jälkeen. Hankkeella kehitetään viidelle eri-ikäisten lasten ja nuorten ryhmälle taidetuotannot, joissa ryhmille luodaan ikäistason huomioivaa monitaiteista osallistavuutta. Hankkeessa kehitetään myös lasten ja nuorten erityisryhmien tavoittamiseen ja saavutettavuuteen tähtääviä toimintoja. Hanke tekee uranuurtavaa työtä lasten ja erityisryhmien yhdenvertaisuuden ja yhteistoiminnallisuuden edistäjänä. Lisäksi hankkeessa kehitetään muille erityisryhmille ja senioreille soveltuvia taideosallisuuden muotoja. Luodaan taiteen kohtaamiseen teemoja ja toimintatapoja, joissa taiteen rinnalla on sosiaalinen osallisuus. Hanke juurruttaa toimintaa Ähtäriin ja Etelä-Pohjanmaalle, jolloin se vaikuttaa positiivisesti alueelliseen vetovoimaan ja pitovoimaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264350

Loppumispäivämäärä

29.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt