Hanke
Investointihanke - 278279

Meän visut laitheet

Voimistelu- ja Urheiluseura Lohijärven Kuohu ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Lohijärven Kuohu ry:n omistaman seurantalo Kuohulan energiatehokkuutta asentamalla rakennukseen kaksi ilmalämpöpumppua. Toimenpiteen seurauksena talon lämmitykseen käytettävä energiamäärä ja talon lämmityskustannukset pienenevät huomattavasti. Tämä edesauttaa seurantalon käytön monipuolistamisessa sekä vapauttaa yhdistyksen taloudellisia resursseja muihin toimintoihin. Samalla talon lämmityksessä halutaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Tavoitteena on korvata osa seurantalon suoran sähkölämmityksen kulutuksesta vähähiilisellä ilmalämpöpumpun lämmöllä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278279

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt