Hanke
Kehittämishanke - 260337

MegaBoosti – kasvamista yrittäjyyteen

MTK-Uusimaa ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa pyritään edesauttamaan ja edistämään alueella tehtäviä omistajanvaihdoksia ja tuomaan esiin henkisen puolen tärkeyttä omistajanvaihdoksissa. Hankkeessa halutaan parantaa pehmeämpien arvojen osuutta omistajanvaihdoksissa, kuten osapuolten keskustelusuhdetta sekä stressinsietokykyä ja ajanhallintaa. Hankkeessa luodaan myös prosessikaavio tueksi omistajanvaihdosten toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen. Hankkeessa tuodaan esille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Hankkeen toiminnan avulla halutaan parantaa maatalousyrittäjien henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja kasvattaa heidän verkostojansa ja parantaa yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen aikana vaikutetaan myös maatalouden julkikuvaan ja pyritään lisäämään alan kiinnostavuutta. Hanke on tarkoitettu uusmaalaisille maatalousyrittäjille sekä sellaiseksi aikoville ja maatalousyrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille. Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös sukupolvenvaihdoksiin liittyen luopujat sekä mahdolliset sisarukset ja omistajanvaihdosprosessiin osallistuvat yhteistyötahot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260337

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä