Hanke
Kehittämishanke - 267269

MegaBoostia Hämeen maatalous- ja maaseutuyrittäjyyteen

MTK Häme ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maatilan omistajanvaihdoksia tehdään Hämeessä ja koko Suomen tasolla huolestuttavan vähän. Sekä Kanta- että Päijät-Häme ovat vahvoja elintarviketuotannon alueita, joiden merkitys on edelleen kasvamassa. Koska elintarviketeollisuus ja alkutuotanto ovat riippuvaisia toisistaan, on tärkeää, että maatalousala kiinnostaa myös jatkossa nuoria yrittäjiä. Omistajanvaihdos on yritykselle iso henkinen ja taloudellinen prosessi, joka ei tapahdu hetkessä. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan omistajanvaihdosprosessin aloittamiseen ajoissa ja kulkemaan omistajanvaihdokseen valmistautuvien osapuolien rinnalla läpi prosessin tarjoamalla tietoa ja vertaistukea. Lisäksi hankkeessa huomioidaan omistajanvaihdokseen liittyvät pehmeämmät arvot teknisen toteutuksen rinnalla ja mietitään itsensä johtamista, stressin- sekä ajanhallinnan taitoja sekä vuorovaikutusta jatkajan, luopujan ja mahdollisten muiden perheenjäsenten kanssa. Hanke edistää omistajanvaihdosten toteutumista, niiden onnistumista sekä parantaa maatalouden julkikuvaa ja tekee maatalousyrittäjyyden pr-työtä lisäämällä yhteistyötä alan oppilaitosten ja opinto-ohjaajien kanssa. Omistajanvaihdoksiin voidaan vaikuttaa pitkäjänteisellä yhteistyöllä nykyisten maatilayrittäjien ja alueen elintarviketuotantoon tiivisti kytkeytyvien ketjun toimijoiden kanssa. Hankkeen yhteistyöorganisaationa on Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA, joka tarjoaa sekä asiantuntijapanosta että maatalousyrittäjien jaksamisen tueksi tehtävän sidosryhmien verkostotyön hyödyntämistä. Verkostossa ovat mukana mm. alueen elintarvikeyritykset, pankit ja vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, luonnonvara-alan oppilaitokset, talouspalveluita ja muuta neuvontaa tarjoavat organisaatiot ja maaseutuhallinto. Moniammatillisen yhteistyön tarve omistajanvaihdosprosessien edistämisessä on oleellisen tärkeää. Verkosto on keskeinen yhteistyökanava tämän hankkeen onnistumiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267269

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt