Hanke
Investointi - 38715

Meidän Maisema -investointi

Leader Pohjoisin Lappi ry

10.01.2017 - 26.06.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjoisimman Lapin Leader ry:n teemahanke vastaa Peloton Pohjoisin strategian painopisteeseen elämisen edellytykset; infra ja asuminen. Teemahanke toteutetaan koko Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alueella Sallasta Utsjoelle. Teemahankkeen tavoitteena on kiinnittää huomio kylämaisemaan, sen yhteisölliseen hoitoon, hyödyntämiseen, työllistävyyteen ja lasten ja nuorten kotiseudulla viihtymiseen. Hankkeella rahoitetaan mm. kyläalueiden maisemallisten solmukohtien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten kohteiden yhteisöllistä tai uudella toimintatavalla toteutettua hoitoa, pitkäjänteisiä maiseman- ja vesienhoidon toimenpidesuunnitelmia, joiden tavoitteena on asumisviihtyvyyden lisääminen sekä kylän asukkaille tärkeiden vesistöjen kunnostuksen suunnittelua ja toteutusta. Toimenpiteiden tulee lisätä yhteisöllisyyttä, innostusta ja osaamista. Erityisesti etsitään uudenlaisia, monistettavia tapoja ympäristönhoitoon sisältäen maiseman- ja vesienhoidonsuunnittelun. Teemahankkeeseen on sisällytetty koordinointiosio johtuen toiminta-alueen laajuudesta. Hanke toteutetaan etsimällä teemaan sopivia toimenpiteitä ns. pieniä hankkeita rajatulla ajanjaksolla. Rahoitettavaksi valitut toimenpiteet toteuttaa jokainen hakija omatoimisesti ja maksatusta haetaan yhtenä kokonaisuutena. Teemahanke sisältää kehittämishanke -osan, jolla voidaan rahoittaa asiantuntijapalveluiden käyttöä ja palkkauskuluja ja investointiosan, jolla voidaan rahoittaa mm. ympäristönhoitoon liittyvää kalustoa ja maisemallisesti merkittävää infraa, kuten ympäristötaidetta ja maisemareittien kunnostusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

38715

Aloituspäivämäärä

10.01.2017

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt