Hanke
Kehittämishanke - 13746

Meidän Uusimaaseutu – Vår Nylandsbygd – Uudenmaan maaseutuohjelman viestintähanke

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 22.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Meidän Uusimaaseutu-Vår Nylandsbygd - hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on viestiä monipuolisesti Uudenmaan maaseudun ja ELY-keskuksen hallinnoiman maaseutuohjelman (2014-20) mahdollisuuksista, tuloksista ja vaikuttavuudesta. Viestinnässä otetaan käyttöön uusia, sähköisiä tiedonvälityksen menetelmiä, verkkolähetyksiä, uutiskirjeitä ja videoita. Tiedonvälityksen selkokielisyyteen ja innostavuuteen tähdätään yrittäjätarinoiden, henkilökuvien, esitteiden ja julkaisujen kautta. Ajankohtaisia hankkeita seuraamalla herätetään keskustelua uusmaalaisen maaseudun tulevaisuudesta ja biotalouden tuomista mahdollisuuksista. Tiedonvälityksessä hyödynnetään olemassa olevaa uusimaaseutu-nylandsbygd.fi-sivustoa. Konkreettisia tehtäviä ovat viljelijöille suunnattu tiedotus (maataloustuet, ympäristöasiat, muut ajankohtaiset), kehittämis- ja koulutushankkeiden yhteistyö (tapaamiset, yhteiset tapahtumakalenterit, yhteisesitteet) sekä paikallistason kehittäjien, Leader-ryhmien, yhteinen näkyvyys. Kohderyhminä ovat uusmaalaiset maatilat ja maaseutuyrittäjät. Toisena kohderyhmänä ovat alueen tuottaja-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Hankkeen vastuullisena hakijana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, joka laatii yhteistyösopimuksen Yrkeshögskolan Novian kanssa. Yhteistyössä ovat mukana MTK-Uusimaa, NSP, ProAgria Etelä-Suomi, NSL ja toimintaryhmät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13746

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt